Skip to main content

Myśli65

KoncertyMyśliPraca

„Dziwne dźwięki”

w kontekście technik wykonawczych wykorzystywanych w muzyce na instrumenty dęte blaszane Wraz z rozwojem literatury muzycznej od baroku do romantyzmu obserwujemy coraz większe znaczenie instrumentów dętych – zarówno drewnianych jak…
Dariusz Mikulski
22 marca 2014
Myśli

I had a dream..

dear Friends, all of us, from time to time, have dreams - nothing new.. For sure, You can remember nights and dreams, they where like.. real, colorful… That real, that…
Dariusz Mikulski
21 kwietnia 2013