Skip to main content

International Symposium for wind instruments “The art of performing Orchestral Parts”

16-17 December 2023

We cordially invite you to participate in the next edition of the International Symposium for Wind Instruments “The Art of Performing Orchestral Parts”, which will be held on December 16-17, 2023 at the Academy of Music in Łódź. As in previous years, the main theme of the event is to improve skills and exchange experiences in the field of performing orchestral parts. These issues, although crucial for the sustainable development of young instrumentalists, are often not treated equally with the solo repertoire. Our symposium is intended to make students aware of how important awareness of the specificity of work in an orchestra is for the organization of everyday activities.

The event is planned to include:

 • master classes conducted by outstanding specialists from Poland and abroad
 • warm-up classes within individual specialties
 • lectures and seminars
 • individual classes
 • teachers’ concert
 • a concert in the form of auditions for an orchestra for seminar participants

Lecturers

Trumpet

 • Stephen Leisring (The University of Kansas USA)
 • Stanisław Dziewior (NOSPR, AM Katowice)
 • Igor Cecocho ( AM w Łodzi, AM Wrocław)
 • Sławomir Cichor (Filharmonia Łódzka, AM Łódź)
 • Konrad Boniński (Orkiestra TW w Łodzi, AM Łódź)
 • Klaudiusz Lisoń (PSM I i II st. Opole)

Horn

 • Tomasz Binkowski (TW-ON, UMFC Warszawa)
 • Indre Kuleševičiene (Litewska Akademia Muzyki i Teatru, Orkiestra Litewskich Sił Zbrojnych)
 • Dariusz Mikulski (AM Łódź)

Trombone

 • Eloy Panizo Padrón (NFM, AM Wrocław)
 • Andrzej Sienkiewicz (Filharmonia Narodowa)
 • Dariusz Sprawka (AM Łódź)
 • Robert Żelazko (AM Łódź)

Tuba

 • Laimonas Masevicius (Litewska Akademia Muzyki i Teatru)
 • Jakub Urbańczyk (AM Łódź)
 • Michał Walczak (AM Łódź)

Agenda

Saturday 16.12

9.00 Uroczyste otwarcie sympozjum, przywitanie uczestników i gości
9.30 -13.30 Zajęcia grupowe w ramach specjalności
13.30 -14.30 Przerwa obiadowa
14.30- 16.00 Wykłady
14.30 Edukacja młodzieży poprzez pracę w ramach zespołu kameralnego
i orkiestry dętej
– Klaudiusz Lisoń
14.50 Jak zostać dobrym freelanceremzasady funkcjonowania na rynku polskich orkiestr symfonicznych i operowych – Robert Żelazko
15.10  Trema sceniczna – zagrożenia i metody kontroli –prof. Dariusz Mikulski
15.35 Specyfika pracy trębacza w orkiestrze radiowej – prof. Stanisław Dziewior
16.00-18.00 Zajęcia indywidualne
18.00-19.00 Przerwa
19.00 Koncert

Chór Waltorniowy, Opolski Zespół trąbkowy, Zespół trąbkowy AM w Łodzi
Robert  Żelazko, Konrad Boniński, Jakub Urbańczyk, Steven Leisring i Sławomir Cichor, Stanisław  Dziewior, Laimonas Masevičius, I. Cecocho
Przy fortepianie: Marek Czmochowski, Piotr Cłapiński, Marta Macierzyńska

Sunday 17.12

9.30 -13.30 Zajęcia grupowe w ramach specjalności
13.30 -14.30 Przerwa obiadowa
14.30- 16.00 Wykłady
14.30 Wybrane aspekty pracy w sekcji dętej blaszanej orkiestry symfonicznej z perspektywy tubisty – Michał Walczak
14.50 Rola oraz  problemy wykonawcze trębacza i kornecisty w orkiestrze operowej – prof. Igor Cecocho
15.15 Metodyka nauczania gry na trąbce w Stanach Zjednoczonych na podstawie wiodących szkół XX i XXI w. – prof. Steve Leisring
16.00-18.00 Zajęcia indywidualne
19.00 Koncert w formie audycji do orkiestry

Trumpet

Saturday 16.12
9.30 – 10.30 Warm-up class Sławomir Cichor/ Klaudiusz Lisoń(podział na grupę zawansowaną i początkującą)
10.30 – 12.00 Kurs Mistrzowski profesora Stevena Leisringa
12.00 – 13.30 Kurs Mistrzowski prof. S. Dziewiora
10.30 – 13.30 Panel zajęć dla najmłodszych

Sunday 17.12
9.30 – 10.30 Warm-up class  Konrad Boniński
10.30 – 12.00 Kurs Mistrzowski profesora Igora Cecocho
12.00 – 13.30 Kurs Mistrzowski prof. Stevena Lesringa
10.30-13.30 Panel zajęć dla najmłodszych

Horn

Saturday 16.12
9:30 – 10:30 warm-up class
10:30 – 13:30 praca z akompaniatorem (program przesłuchań do orkiestry – Mozart nr 3 i nr 4, Strauss nr 1, Neuling: Bagatelle)

Sunday, 17.12
9:30 – 11:00 warm-up class  z elementami programu przesłuchań
11:00 – 13:30 praca z akompaniamentem – próbny egzamin do orkiestry: utwór solowy (Mozart, Strauss, Neuling) + studia orkiestrowe

Trombone

Saturday 16.12
9:30 – 10:30 warm-up class – prowadzenie dr Dariusz Sprawka
10.30 – 12.00 Kurs mistrzowski Andrzeja Sienkiewicza
12.00 – 13.30 Kurs mistrzowski Eloya Panizo Padrona

Sunday 17.12
9:30 – 10:30 warm-up class – prowadzenie Robert Żelazko
10.30-12.00 Kurs mistrzowski Eloya Panizo Padrona
12.00 – 13.30 Kurs mistrzowski Andrzeja Sienkiewicza

Tuba

Saturday 16.12
9:30 – 10:30 warm-up class – prowadzenie Michał Walczak
10.30 – 12.00 Kurs mistrzowski Laimonasa Maseviciusa
12.00 – 13.30 Kurs mistrzowski dra. hab. Jakuba Urbańczyka

Sunday 17.12
9:30 – 10:30 warm-up class – prowadzenie Laimonas Masevicius
10.30 – 12.00 Kurs mistrzowski dra. hab. Jakuba Urbańczyka
12.00 – 13.30 Kurs mistrzowski Laimonasa Maseviciusa

Registration for amuz.lodz.pl

Come in and sign up