Skip to main content

Dr. Dariusz Mikulski

Dariusz Mikulski to waltornista i dyrygent, urodzony w 1973 roku w Zelowie (Polska), studiował w Akademii Muzycznej w Łodzi; W 1994 kontynuował studia w Niemczech z prof. Radovana Vlatković w Akademii Muzycznej w Stuttgarcie oraz w Mozarteum w Salzburgu. Studiował także dyrygenturę u prof. Tomasa Ungar (Akademia Muzyczna w Stuttgarcie). Ukończył studia z dyplomem. Podczas wczesnych studiów zdobył znaczące konkursy gry na rogu w swojej ojczyźnie. W międzyczasie otrzymał kilka nagród na szczeblu międzynarodowym, na przykład Praska Wiosna konkurencji Peter Dam-Horn, Międzynarodowy Konkurs w Tulonie Horn lub Międzynarodowy Konkurs Instrumentalny Neunkirchen.

Dariusz Mikulski uczestniczy w różnych zespołach kameralnych i regularnie współpracuje z renomowanymi muzykami, jak Valery Ojstracha, Radovana Vlatković, Ingo Goritzki i Sergio Azzolini. Jako solista występował z orkiestrami o międzynarodowej renomie; Orkiestra Symfoniczna Norddeutscher Rundfunk, Orkiestra Kameralna w Monachium, Stuttgarcie, Warszawie i Wiedniu, w Philharmonie der Nationen, i Opera Niemiecka w Berlinie. Jako dyrygent współpracował z MIKULSKI DARIUSZ Berlin Symphony Orchestra, Orkiestrą Kameralną Stuttgartu, Grand Filharmonii Polsce, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Artura Rubinsteina Łodzi, Filharmonii Śląskiej w Katowicach i Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej Hirchberg. Ostatnio jako dyrygent w Produkcji Muzycznej “króla Ludwika II” w Essen. Kilkoma nagraniami radiowymi i CD udokumentował swoje umiejętności. Dr DARIUSZ MIKULSKI jest znany jako założyciel i dyrektor orkiestry symfonicznej Wielkiej Filharmonii Polskiej. Orkiestra oferuje młodym muzykom z wielu krajów wyjątkową okazję współpracy z doświadczonymi kolegami i mistrzami w swoim rzemiośle, opracowanie wraz z próbkami i trasy koncertowe. Z tą orkiestrą odbył ponad 30 międzynarodowych wycieczek. Orkiestra została założona w 2000 roku i istnieje do dnia dzisiejszego. Absolwent w Polsce, Niemczech, Austrii, Francji, Szwecji i we Włoszech.

Mikulski jest założycielem i dyrektorem zarządzającym w CONCORNO Cultural Management, z siedzibą w Stuttgarcie. Priorytetami jest organizowanie koncertów i zarządzanie artystami. CONCORNO jest członkiem Stowarzyszenia Agencji niemieckiej Koncert e. V. i współpracuje z Konsulatem Generalnego RP w Monachium. Wśród innych obowiązków w zarządzaniu koncertów było zaplanowanie Roku Polsko-Niemieckiego w Niemczech (2005-2006) za który był odpowiedzialny. W latach 2005 – 2010 był dyrektorem Dariusz Mikulski Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu / Polska. Prowadzi klasę Waltornistów na Akademii Muzycznej w Łodzi, International Mozart Akademie Wien-Berlin, Orkiestra Symfoniczna Polskiej Izby, a także Europejską Operę Młodych na wielu ważnych projektach w kraju i za granicą.